קטגוריה:

Exhibition of the Department of Visual Arts 2016. Aleph High School of Arts, Tel Aviv


קטלוג אומנות  – בוגרים מחזור 2016 – תיכון אומנויות דובנוב. הקטלוג עוצב בהשראה של תערוכה המותרגמת לפרינט, יצירת חווייה כמו שיטוט בגלריה, שמירה על גריד אחיד תוך   חוויית הדפדוף, מעבר בין עמוד לעמוד ותחושת המשכיות בין הכפולות