קטגוריה:

 

Book Design – School Project


ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעיצוב ספרים שונים, מחקר ובחירת קונספט מתאים ותרגומם למבנה הספר, עריכתו והבחירות הגרפיות השונות