ברוכים הבאים לאתר ציפורות, לפניכם תקנון האתר אותו יש לקרוא טרם ביצוע כל הזמנה, תקנון זה ותנאי השימוש באתר הינם הבסיס החוקי לביצוע רכישות וגלישה באתר כמו כן, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימו שיעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה, עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

בכל מקום בתקנון הזה משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

ביצוע הזמנות ורכישות באתר מהווה הסכמה חד משמעית ולבתי חוזרת מצד המשתמש או המזמין לתנאי התקנון ולתנאי השימוש באתר ומהווה הצהרה כי לא תהיה למשתמש או למזמין או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד האתר או הנהלת האתר בכל הקשור לתנאי התקנון ותנאי השימוש בו. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

השימוש במידע שבאתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש או המזמין, והנהלת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

קניה דרך האתר ורכישת מוצרים

הרכישה באתר פתוחה לכל קהל הגולשים בישראל ובלבד שלגבי כל משתתף מתקיימים שני התנאים הבאים יחדיו:

המשתתף תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים.

למשתתף חשבון בנק המאפשר העברה בנקאית.

במידה ואין אישור לביצוע העיסקה מהלקוח לא נהיה חייבים לספק את המוצרים שהוזמנו מהאתר.

פרטי חשבון הבנק להעברה בנקאית –

חשבון מספר 307586 ,סניף 559 ,בנק הפועלים. תשלומים יש לשלוח לרחוב כצנלסון 78ב',דירה 11 ,גבעתיים ולרשום לפקודת 'סטודיו ציפורות'.

כל המחירים באתר כולים מע"מ עפ"י חוק.

התשלום עבור הפריטים הנבחרים מתבצע מראש, מחירי המוצרים אינם כוללים משלוח לבית הלקוח.

ניתן לרכוש מוצרים דרך האתר בהעברה בנקאית ובהזמנה דרך המייל.

מייל סטודיו ציפורות : shop@tziporot.co.il

לבירורים מיוחדים/ הזמנות דחופות ניתן לפנות בין הימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00 למספר – 0522-352514 – ערבה

כל התמונות, הסרטונים, האביזרים והמוצרים באתר הינם להמחשה בלבד. לפיכך, אין לראות בתמונות כל התחייבות מאת הנהלת האתר.

יצויין כי הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולה על מנת להציג באתר תמונות מדוייקות ככל הניתן של המוצרים הנמכרים על ידה באתר.

בנוסף, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לסרב לאשר ביצוע בזמנה באתר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הנהלת האתר לא תהיה חייבת לקבל הזמנה, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

איך זה עובד

לאחר בחירת המוצר הרצוי, יש לשלוח מייל עם תיאור המוצר ולצרף צילום של העברה בנקאית לרכישה.

למייל יש לצרף את שינויי המלל על בסיס המלל הקיים בפריט- כתבו את הפרטים והמלל בדיוק כפי שאתם רוצים שיופיע בהזמנה ( הטקסט יועתק ויודבק). לאחר מכן יתאפשרו עד 2 תיקונים בהזמנה הכוללים את החלפת הטקסטים הקיימים

לא ייעשו שינויי עיצוב רק מלל.

תיקונים ישלחו עד תוך שלושה ימי עבודה, במידה וחל עיכוב מצד הלקוח באישור הקובץ העבודה תתעכב בהתאם.

קובץ סופי ישלח לאישור מול הלקוח ולאחר אישור סופי יועבר לבית הדפוס ויצא למשלוח לכתובת נבחרת / איסוף עצמי מחיפה.

מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות בטקסטים ו/או לטעויות בעימוד התוכן. מובהר כי, התוכן ( לרבות: המלל והתמונות) בהזמנות ו/או במוצר יודפס כפי שהוא נשלח ו/או אושר לדפוס ע"י המשתמש ומפעילי האתר לא יבצעו כל שינוי בעימוד ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי לאחר אישור זה.

הובלת / אספקת מוצרים

סטודיו ציפורות ידאג לספק כל מוצר הנרכש על ידי הגולשים באתר לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הקנייה, עד 14 יום לאחר אישור סופי של ההזמנה וירידתה לדפוס. כל המוצרים באתר נשלחים ע"י חברת שליחויות.

איסוף עצמי יתאפשר לאחר שבוע מרגע שההזמנה ירדה להדפסה.

חשבונית מס וקבלה תישלח ללקוח במייל.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל עיכוב או איחור באספקה ו/או אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מפעילי האתר.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחרי המוצרים ואת תעריף דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה בלעדית וללא צורך בהודעה מוקדמת.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

הנהלת האתר נוקטת בכל האמצעים על מנת לשמור על סודיות המידע, למרות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית בשום מקרה למקרים שאינם בשליטת החברה ו/או כוח עליון לכל נזק מכל סוג שהוא. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות

כל שימוש וכי לא תעביר לצד שלישי כל פרט אודות הגולשים והעסקאות.

ביטול מכירה עסקה

הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ( להלן : "חוק הגנת הצרכן").

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות מייל ישירות לאתר ציפורות.

מאחר והעיצוב בהתאמה אישית לכל לקוח, ומאחר ולא מדובר במוצר פיזי אלא בשירות, אין אפשרות החלפה והחזר כספי מאם עברו 48 שעות מרגע אישור ההזמנה ובמידה ולא בוצעו השינויים הדרושים במוצר על ידי החברה או מי מטעמה.

פרטים נוספים

הנהלת האתר רשאית לשנות מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות באתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית להפסיק את המבצעים, ההטבות וההנחות ו/או לשנותם ו/או להחליפם ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

צפויים הבדלי צבעים בין המסך שבו אתם צופים בקובץ, לבין המדפסת הביתית ובין המדפסות בבתי הדפוס השונים, יש לקחת בחשבון כי סטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך ועד 5 מ"מ במידות בין מה שנראה ורשום במחשב לבין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה ולחיתוך בפועל. לכן סטייה כאמור בסעיף זה מהווה סטייה מותרת ולא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום.

האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, צילומים, טקסטים, גרפיקה וכיוצא בהם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות ( להלן : " הזכויות" וא/או "המידע המוגן"). זכויות אלו הן בבעלות "סטודיו ציפורות" ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכן. מובהר, כי האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.

אתר ציפורות שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם השינויים לא יכולו על מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו טרם שינוי התקנון.

הנהלת האתר עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, הנהלת התאר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, הנהלת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך או לעדכנה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק בכל סוג שהוא אשר עלול להיגרם כתוצאה מ"וירוסים", יישומי תוכנה, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת החברה.

הנהלת האתר אינה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר, ככל שיש או שיהיו כאלה, באמצעות קישורים אלקטרוניים והיא לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא שייגרמו, אם ייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר ע"י עכדון האתר מעת לעת, במועדים שיקבעו ע"י החברה, ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם לפעם לצרכי תחזוקה, למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין פעולות מסוג זה.

האתר בכללותו, לרבות השירות, המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר, עומד לרשות המשתמש כפי שהוא. השימוש באתר נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו לדרישותיו ו/או בגין כל עניין הקשור בכך.

אין לעשות במידע המוגן שינוי כלשהו, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בשמה הטוב של החברה כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר שיש לו בעלות במידע.

כל הזכויות שמורות @ לאתר ציפורות, ניתן לעשות שימוש בקובץ אך ורק למטרה שלשמה הוא נרכש, תוך שמירה על העיצוב כפי שהוא ללא שינויים. הקובץ הינו לשימוש אישי בלבד ואין להעתיק, לשכפל, למכור, להעביר או לעשות כל שימוש מסחרי בקובץ.

ט.ל.ח